back

Urbanidade
/ Urbanity

Casa de Garrafas

Casa de Garrafas

Bottle House

Fotografia © Grupo A21, UAN, Agosto 2011

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © UAN, Maio 2012

Fotografia © UAN, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © UAN, Maio 2012

Fotografia © UAN, Erica Morgado, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

Fotografia © ULA, Willian Fernandes, Maio 2012

 Fotografia © Paulo Moreira, 2.08.11
 
 Fotografia © Paulo Moreira, 2.08.11
 
 Fotografia © Paulo Moreira, 2.08.11
 
 Fotografia © Paulo Moreira, 4.08.11
 
Fotografia © Paulo Moreira, 16.4.2012

Fotografia © Paulo Moreira, 5.5.2012

Fotografia © Paulo Moreira, 6.5.2012